1. Kindercanon

Speciaal voor onze cultuurdragers van de toekomst – de basisschoolleerlingen – is de kindercanon samengesteld. Dit is een ‘vertaling’ van de Canon van de gemeente Loon op Zand die verscheen in 2014. De kindercanon is niet alleen een langjarig te gebruiken ‘leer- en leestool’ waarin alles staat wat je moet weten voor omgevingsonderwijs, hij ondersteunt ook de speciaal op kinderen gerichte activiteiten van de jubileumviering in 2019.

De kindercanon kan worden gedownload van de website van de Heemkundekringen De Ketsheuvel en Loon op ’t Sandt. De basisscholen in de gemeente beschikken tevens over een papieren exemplaar (hard copy). De bibliotheken van Kaatsheuvel en Loon op Zand namen deze op in hun collectie.

De scholen gebruiken de digitale versie direct op de (digitale) schoolborden. Ook inwoners, verenigingen, ondernemers, gemeente en andere belangstellenden kunnen de digitale versie downloaden. Ga daarvoor naar www.deketsheuvel.nl of naar www.loonoptsandt.nl en vervolgens naar Kindercanon.

De Kindercanon van de gemeente Loon op Zand is beschikbaar gesteld op 1 oktober 2018. Dat gebeurde op basisschool De Start in De Moer en de aanbiedingshandeling werd verricht door Kees Grootswagers, wethouder van de gemeente Loon op Zand.