Willem van Horn keerde terug in zijn Heerlijkheid en Willibrord aan de Kerkenakker

Willem van Horn keerde terug in zijn Heerlijkheid en Willibrord aan de Kerkenakker

mei 5, 2019 0 Door loonopzand

In een stoet van zestien door paarden getrokken rijtuigen en wagens – zoals ook in het jaar 1269 het geval kan zijn geweest – maakte Willem van Horn 750 jaar later – tijdens Koningsdag 2019 – zijn (re)entree in de Heerlijkheid (nu gemeente) Loon op Zand. Aan de Zuidhollandse dijk opgehaald door burgemeester Hanne van Aart en Oranjevoorzitter Ad van Beek trok het gezelschap door Kaatsheuvel, langs Vossenberg en Eekhof, naar het Klavier. Daar volgde een warm welkom en klonk naast het Wilhelmus ook het bekende lied “Toen de Hertog Jan kwam varen ..”. Na de opening van de Koningsdag door de burgemeester reed het historisch gezelschap verder naar De Moer waar ook even aan de feestelijkheden van Koningsdag werd geproefd. Na een korte lunch ging het in “draf” naar Loon op Zand waar de rondrit door het dorp eindigde bij Het Witte Kasteel (HWK).  In deze sfeervolle ambiance werden Heer en Hertog met hun hofhouding feestelijk ontvangen door Francine Broos, voorzitter stichting HWK en de huidige “kasteelvrouwe”. Onder het genot van een kopje koffie maakten Heer en Hertog kennis met Het Witte Kasteel. Beiden spraken hun waardering uit voor het werk waarvoor de basis eerst in 1383 werd gelegd. In 1269 was er één dorp (Venloon) met enige boerderijen alsook enkele buurtschappen zoals Westloon, Efteling en Bernehoeve.

Hierna trok de stoet met heer Willem en hertog Jan en hun hofhouding vergezeld door afvaardigingen van de Gilden Sint Ambrosius, Sint Hubertus en Sint Jan Baptist naar de Kerkenakker – het vroegere Venloon. Hier waren zij er getuige van dat vanuit de gemeenschap (van de hele gemeente) Loon op Zand een Willibrord gedenkteken werd onthuld en ingezegend. Hiermee werd een belofte uit de 16e eeuw ingelost. Het gedenkteken is een herinnering aan de Willibrordkerk van Venloon die tot het begin van de tachtigjarige oorlog op de Kerkenakker stond. In 1392 bouwde Paulus van Haestrecht een nieuwe kerk dichtbij zijn kasteel dat hij in 1383 had gebouwd. Deze nieuwe kerk werd de parochiekerk, waardoor de oude kerk in Venloon buitengebruik en in verval raakte. De stenen (en het geld) waren nodig voor groot onderhoud van de nieuwe parochiekerk.

De onthulling werd verricht door drie personen. Dit zijn: de “eerste burger” van onze gemeente en “opvolger” van de heer van Loon op Zand, burgemeester Van Aart, door pastoor Luijckx van (ook) de huidige Willibrordparochie en door Marja van Trier – geboren en getogen in en stammend uit een familie die veel heeft bijgedragen aan het “historisch besef” in onze gemeenschap. Pastoor Luijckx sprak het gebed uit en zegende het Willibrord gedenkteken in. Het was tot besluit  aan de voorzitter van de stichting “750 jaar” – Bert Branderhorst – om het monument vanuit de gemeenschap aan te bieden aan en in eigendom over te dragen aan de Willibrordparochie. Dit werd in dankbaarheid aanvaard.

De Intochtsrit werd gereden door Menvereniging De Ketshoeve, van waaruit ook was gezorgd voor bij de gelegenheid passende kledij. Het Verkeersregelaars team Loon op Zand zorgde onderweg voor de veiligheid terwijl voor EHBO/AED Mari Kuijpers tekende. Natuurmonumenten gaf toestemming om een strook grond te gebruiken voor het door Jan van Strien ontworpen gedenkteken. De gemeente verleende de vergunningen en werkgroepen van het Oranje comité zorgde voor feestelijkheden in de kernen. Stichtingsvoorzitter Branderhorst bedankte allen die een bijdrage aan voorbereiding voor en uitvoering op deze historische en feestelijke dag hebben geleverd. Hij  feliciteerde de parochie met de aanwinst en sprak de wens uit dat dit Willibrord gedenkteken mensen zal inspireren tot verdieping en dat dit “centrale begin” van onze heerlijkheid/gemeente ons als inwoners (verdere) verbondenheid, éénheid en samenwerking mag brengen.