Bevrijdingsweek 2019 – Loon op Zand Remembers

Bevrijdingsweek 2019 – Loon op Zand Remembers

september 26, 2019 0 Door loonopzand

Bevrijdingsweek 2019 – Loon op Zand Remembers

Van zondag 27 oktober tot en met zaterdag 2 november herdenken we de feitelijke bevrijding van onze gemeente in 1944 – exact 75 jaar geleden. Doel is de bevrijding in herinnering te houden en de verhalen door te vertellen. Belangrijk is ook stil te staan bij en oog te houden  voor de vrijheid waarin we leven en de waardering daarvoor te stimuleren. Daarbij kijken we terug op de Tweede Wereldoorlog en kijken en denken we ook aan recentere oorlogen, zoals die in voormalig Joegoslavië en in Syrië.

De dagen in vogelvlucht.

Zondag 27 oktober: herdenkingsdienst St. Jan Loon op Zand, aanvang 14.00 uur met Schotse piper gevolgd door bevrijdingsprogramma van 15.30 – 20.30 uur in ’t Uilennest, Weteringstraat 17a.

Maandag tot en met zaterdag: van 13.00 – 17.00 uur openstelling Museum Jaren ’40-’45 en Nederlands Indië, dr. Van Kesselstraat 47 te Loon op Zand.

Dinsdag 29 oktober: bevrijdingsconcert Concordia in Molenwijck Loon op Zand, aanvang 19.30 uur (meld u aan op receptie@molenwijck.com) en Lezing over bevrijding van onze gemeente door Jack Didden in kerk HH Martelaren te Kaatsheuvel, aanvang 19.30 uur.

Woensdag 30 oktober: bevrijdingsconcert door Seniorenorkest De Langstraat, aanvang 14.00 uur in Theaterzaal van Klavier te Kaatsheuvel.

Donderdag 31 oktober: bevrijdingsprogramma in ’t Maoske te De Moer, aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 1 november: bevrijdingsprogramma in Kapelzaal van Vossenberg te Kaatsheuvel, aanvang 19.30 uur.

Zaterdag 2 november: wandeling in terrein M.A.St. met Heemkundekringen en afsluiting herdenkingsweek in Kapelzaal Vossenberg, aanvang 16.00 uur. De expositie in Kapelzaal blijft tot en met zondag 3 november te bezichtigen (11:00 – 17:00 uur).

Programma

Het programma van deze Bevrijdingsweek “Loon op Zand Remembers” bestaat uit onderdelen die per kern/dorp worden uitgevoerd. Deze zijn in beginsel bedoeld voor de bewoners van die kern en voor mensen die met betreffende kern een bijzondere band hebben. Daarnaast zijn er activiteiten met een meer algemeen karakter, zoals een lezing door historicus, muziekuitvoeringen en de wandelingen door M.A.St. Ook is tijdens de Bevrijdingsweek in de middaguren het Museum jaren ’40-’45 geopend voor publiek; normaal is dat op afspraak.

Bevrijdingsprogramma’s in de kernen

Kern Loon op Zand op zondag 27 oktober: optreden door muziekvereniging Concordia, vertelling oorlogsverhalen, vertoning filmbeelden en gezamenlijk nuttigen van een eenvoudige maaltijd uit een originele US Army veldkeuken. Een meereizende presentatie van rekwisieten uit WO II is opgesteld. Duur: 15.30 – 20.30 uur. Uilennest, Weteringstraat 17a Loon op Zand. Bij dit pand staan enkele militaire voertuigen uit WO II opgesteld. In Loon op Zand staan bij het witte kasteel, in de Kasteellaan en bij de kerk canvas doeken opgesteld die deze panden met oorlogsschade uit WO II laten zien.

Kern De Moer op donderdagavond 31 oktober: vertelling oorlogsverhalen, vertoning filmbeelden,  een heus oorlogsvoertuig en de meereizende presentatie van rekwisieten uit WO II completeren het geheel. Aanvang: half acht in ’t Maoske in De Moer.

Kern Kaatsheuvel op vrijdagavond 1 november: oorlogsverhalen uit Kaatsheuvel verteld door (oud-)Kaatsheuvelnaren, de meereizende presentatie en een historisch overzicht uit heemkundige hoek, filmbeelden  – ook van vroegere herdenkingen – en zang van Koor De Vaert er in. Aanvang 19.30 uur in de Kapelzaal van Vossenberg te Kaatsheuvel. De beide presentaties blijven tot en met zondag 3 november te bezichtigen (11:00 – 17:00 uur).

Generieke activiteiten

De Bevrijdingsweek Loon op Zand Remembers start met de herdenkingsdienst in de kerk van Loon op Zand onder leiding van de ZE heer Pastoor Luijckx. Aanvangstijdstip herdenkingsdienst is 14.00 uur.

Op dinsdagavond 29 oktober geeft muziekvereniging Concordia onder leiding van dirigent Hein Mol een Bevrijdingsconcert voor bewoners en inwoners in Residentie Molenwijck te Loon op Zand. Inwoners van dorp en gemeente zijn welkom. Aanvang 19.30 uur.Enkele bewoners van Molenwijck vertellen hun oorlogsverhaal. Opgave via mail: receptie@molenwijck.nl of telefonisch 0416-365600.

Eveneens op dinsdagavond geeft de historicus Jack Didden een lezing over de bevrijding van onze gemeente in de kerk HH. Martelaren van Gorkum aan de Erasstraat te Kaatsheuvel. Aanvang 19.30 uur.

Woensdagmiddag 30 oktober geeft het Seniorenorkest De Langstraat onder leiding van dirigent Nico Haneveld een bevrijdingsconcert in de theaterzaal van Klavier te Kaatsheuvel. Aanvang 14.00 uur.

Zaterdag 2 november verzorgen de Heemkundekringen om 11:00 en om 14:00 uur een wandeling met gids in het terrein van voorheen de M.A.St nabij het Vredesmonument. Ter plaatse  bepaald een historisch voertuig van het museum Jaren ’40-’45 en Nederlands Indië mede de sfeer.

Vanaf deze week waarin we de feitelijke bevrijding vieren tot aan de nationale bevrijdingsviering op 5 mei 2020 staat in de hal van het Klavier de “vrede wensboom”. Inwoners kunnen hierin hun vrede wensen ophangen.

Afsluiting

Zaterdagmiddag 2 november om 16.00 uur sluiten we de Bevrijdingsweek 2019 – Loon op Zand Remembers af met een slotbijeenkomst in de Kapelzaal van Vossenberg in Kaatsheuvel.

Organisatie

Samenstelling van het programma en de uitvoering van de Bevrijdingsweek 2019 was/is in handen van verenigingen, stichtingen, parochie en vrijwilligers in onze gemeente. Het programma is tot stand gekomen door nauwe samenwerking van de Heemkundekringen De Ketsheuvel en Loon op ’t Sandt, de stichting Oranjeviering&Bevrijding, het Museum jaren ’40-’45 en Nederlands Indië, de culturele stichting Trias, de parochie Sint Willibrord, Natuurmonumenten, de gemeente Loon op Zand en de stichting 750 jaar heerlijkheid Loon op Zand die fungeert als projecttrekker.