4. Openingsfestijn

De officiële start van het jubileumjaar 2019 vindt plaats in het Efteling Theater. Op woensdagavond 23 januari 2019 spreekt burgemeester Hanne van Aart de openings- en nieuwjaarsrede uit voor een volle theaterzaal. De muziek wordt verzorgd door Koninklijke Sophia’s Vereeniging onder leiding van Jos Schoevers.

Wanneer Sophia het ‘Hertog Jan kwam varen’ inzet, betreedt Hertog Jan I van Brabant met een kleine groep raadsedelen het podium. Zij overleggen over de vraag op welke wijze de noordelijke grens van het hertogdom tegen de landhonger van de Graaf van Holland te beschermen. Na een passend muzikaal intermezzo declameert Hertog Jan I zijn oplossing: ‘We geven het bedreigde grensdeel in leen aan Willem II, heer van Horn en.’ Het is aannemelijk dat de Van Horne’s het ook eerder al voor het zeggen hadden in Loon op Zand. Zij zijn door de hertog ‘onteigend’ en krijgen het vervolgens in leen terug. Dat was in die tijd een gebruikelijke gang van zaken. De hertog sluit af door aan te geven dat hij op gezette tijden de Heerlijkheid Loon op Zand zal inspecteren om te bezien wat die heren en de bevolking van dit mooie en turfrijke deel van Brabant maken. Het lijkt hem een goed idee om dit in het bijzonder te doen na de oogsten van 2019 in de donkere dagen voor Kerstmis.

Koninklijke Sophia’s Vereeniging trakteert ons verder met haar muzikale kwaliteiten in de gastvrije en sfeervolle ambiance van het Efteling Theater. In een gezellige ‘nazit’ praten we na over de voorstelling en kijken we vooruit op komende activiteiten.

Het Openingsfestijn is een bijzonder evenement waar we graag inwoners en ondernemers uit onze gemeente voor uitnodigen. Zij worden als het ware onze ambassadeurs. Dit zijn:

  • betrokken inwoners die opvallen omdat ze bijvoorbeeld erg trots zijn op hun kern of actief zijn bij een vereniging of activiteit in de gemeente;
  • ondernemers met een mooi of speciaal product;
  • leden van in het jubileumjaar actieve verenigingen;
  • inwoners en ondernemers die worden voordragen omdat men vindt dat zij de titel ‘ambassadeur van de Heerlijkheid Loon op Zand’ verdienen; en
  • uiteraard mensen die spontaan inschrijven.

Zo heeft iedereen de kans om bij die feestelijke avond aanwezig te zijn en zich een echte VIP te voelen! Samen vieren we ‘750 jaar’ – het is van, voor en door ons.

Samen Fier op Loon op Zand.