9. Koningschieten Gilden

In de gemeente Loon op Zand zijn drie gilden actief met elk een rijke historie. Het oudste gilde, Sint Ambrosius uit Loon op Zand, is opgericht in 1784. De twee andere gilden zijn weliswaar jonger, maar hebben met hun oprichtingsdata in de jaren 1840 en 1842 ook een respectabele leeftijd. Het gaat dan om de gilden Sint Jan Baptist uit Kaatsheuvel en Sint Hubertus uit Loon op Zand.

Het gilde Sint Ambrosius viert in 2019 haar 235 jarig bestaan. Tijdens dit lustrumjaar vindt ook het traditionele Koningschieten plaats op de Kasteelweide in Loon op Zand. Op zaterdag 1 juni 2019 wordt weer door velen aangelegd om de fel begeerde titel te verwerven. Na een ongetwijfeld enerverende strijd die door een meelevend publiek wordt gevolgd, is de nieuwe koning bekend, waarna deze aan de betreffende overheden wordt voorgesteld.

Op 19 oktober 2019 vindt in Loon op Zand het vierjaarlijkse koningsschieten van het gilde Sint Hubertus plaats. Ook hier zullen vele schutters aantreden. Na het behalen van de prestigieuze titel vindt de presentatie plaats aan de kerkelijke en wereldlijke overheid.

Het gilde Sint Jan Baptist uit Kaatsheuvel zet zich evenals de broedergilden op passende tijden en locaties in bij activiteiten rond de jubileumviering 750 jaar heerlijkheid/gemeente Loon op Zand.